Lijst van zeldzame en/of zeer zeldzame soorten.
(volgens waarneming.nl)


Amerikaanse Smient

Balkankwikstaart

Blauwstaart

Blauwvleugelsprinkhaan

Bonte Kraai

Bosmeikever

Breedbekstrandloper

Bronskopeend

Bultrug

Draaihals

Europese Kanarie

duinviooltje

Grauwe Franjepoot

Grote Aalscholver

Griel

Grote Burgemeester

Grote Kruisbek

Grijze Wouw

Harkwesp

Hermelijn

Hop

IJseend

Jufferkraanvogel

Julikever


Kamillevlinder


Keizersmantel

Kleine Alk

Kleine Burgemeester

Kleine Trap

Koereiger

Kokardezaagbek

Kraanvogel

Kuifaalscholver

Kwak

Lachstern

Lammergier

Morinelplevier

Notenkraker

Oehoe

Orpheuspotvogel

Pestvogel

Ralreiger

Reuzenstern

Roodhalsgans

Roodpootvalk

Ross 'meeuw

Rosse Franjepoot

Ross'gans 

Roze Spreeuw

Satijnlichtmot

Schreeuwarend

Slangenarend

Steltkluut

Steppekiekendief

Struikrietzanger

Vale Gier

Walstropijlstaart

Walrus

Waterspreeuw

Witbuikrotgans

Witkopeend

Witwangstern

Witvleugelstern

Woestijntapuit

Wolfsmelkpijlstaart

Woudaap

Zandslak

Zwartbuikwaterspreeuw

Zwarte Ibis

Zwarte Zee-eend

Zwarte Zeekoet