In Nederland broeden zo’n vijftien soorten roofvogels.
Deze vijftien soorten heb ik allemaal kunnen vastleggen.

Bruine Kiekendief

Boomvalk

Blauwe Kiekendief

Buizerd

Grauwe Kiekendief

Havik

Rode Wouw

Torenvalk

Slechtvalk

Sperwer

Steppekiekendief

Visarend

Wespendief

Zeearend

Zwarte Wouw