Met deze foto eindigde ik 2023.
De brandstapel van Duindorp op het Zuiderstrand van Scheveningen.