Kleine zangvogels - April/mei/juni 2024

De afgelopen maanden ben ik een aantal zangvogeltjes tegen gekomen die gezien het jaargetijde weer volop aanwezig zijn. Baltsend, zingend, foeragerend en soms gewoon even op een een takje zittend. Je moet best snel zijn met deze vlugge rakkers die zich hoofdzakelijk tussen de bebladerde struiken en/of takken van bomen vliegen.  Best gelukt met deze foto's en dus "voer" voor een blog.

Blauwborst:▼

Boerenzwaluw:▼

Boomleeuwerik:▼

Braamsluiper:▼

Fitis:▼

Heggenmus:▼

Huiszwaluw:▼

Kneu:▼

Nachtegaal:▼

Putter:▼

Rietzanger:▼

Roodborstje:▼

Roodborsttapuit:▼

Sprinkhaanzanger:▼

Staartmeesje witkoppig en Staartmeesje:

Tapuit:▼

Witte Kwikstaart:▼

Zwarte Roodstaart:▼

Zwartkop:▼

Reactie plaatsen

Reacties

pietplaat
3 maanden geleden

Goed je best gedaan Jan, veel soorten en mooie platen.